– 84 millioner ekstra til Sjøforsvaret

Følg fremleggelsen av Statsbudsjettet 2018.