Blanda tilbakemelding om samanslåing

26. oktober vart intensjonsavtalen om samanslåing av vestlandsfylka lagt ut på høyring. Mange har meiningar om at nynorsk ikkje er slått fast som administrasjonsspråk, elles er det vanskeleg å sjå eit mønster i svara.