Dømt til fengsel for inngrep i kulturminne

Bjarne Henry Hole er dømt til 45 dagar i fengsel på vilkår og må betale 40 000 kroner i bot etter gravinga han gjorde i eit automatisk freda kulturminne på eigedomen sin.