Enighet i flyplasstriden i Berlin

En fagforening som representerer bakkemannskapet på Berlins to flyplasser, sier at partene i arbeidskonflikten har kommet til enighet om en tariffavtale.