Tyskland kutter trygd for innvandrere

Avgjørelsen ble tatt onsdag og kommer etter at en domstol fastslo at personer fra de 27 andre EU-landene vil kunne søke arbeidsledighetspenger etter seks måneder i landet.

Lovendringen må godkjennes av nasjonalforsamlingen før den kan iverksettes.

EU-land gir borgere fra andre medlemsland full adgang til sine egne arbeidsmarkeder, men en EU-domstol har besluttet at Tyskland har lov til å kutte arbeidsledighetstrygden til personer som har gjort lite eller ingen forsøk på å skaffe seg jobb. (©NTB)