– Viktig bidrag fra Norges Rederiforbund

Skipsfarten kan bidra til at FNs bærekraftmål blir oppnådd, heter det i en ny rapport fra Norges Rederiforbund som offentliggjøres tirsdag. FN roser rapporten.